Potvrda informacija za učešće na BF18

01Dan 13Sat 13Minut 34Sekund

*Nakon potvrde na vaš email će stići povratna poruka sa daljim koracima!

Ime prezime *

Email *

Datum rodjenja *

Adresa *

Mobilni *

Link bloga / sajta / instagrama *

Vaša portret slika (na kojoj se vidi lice) 1:1 dimenzija 600x600px min*