Intervju sa Igorom Ristovskim (Igor Witch)

Pre svega hvala Vam na pruženoj šansi i poverenju. Koji je prvi roman koji ste…