poceli-ste-da-zaradjujete-od-blogovanja-2

Počeli ste da zaradjujete od blogovanja?

Evo kako da otvorite firmu ukoliko vaš blog počinje da postaje biznis.

Ukoliko je vaš blog došao do do stadijuma u kom ste počeli osetno da zaradjujete (na mesečnom nivou) i počeli ste da saradjujete sa ozbiljnijim firmama i brendovima koji traže od vas da im izdate fakturu, onda je možda pravo vreme da ramišljate o otvaranju sosptve firme.

Pošto je proces otvaranja firme za one koji se prvi put susreću pomalo “strašan”, pokušaćemo u ovom tekstu da vam približimo neophodne korake.

Nulti korak

Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite ko će biti osnivači, gde će biti sedište, koja će biti pretežna delatnost kojom će se firma baviti i naravno, poslovno ime firme.

Iako su svi ovi podaci promenljivi, nije loše da o tome razmislite pre nego što krenete u proces osnivanja, kako biste izbegli duple aktivnosti koje bi nastale ukoliko su vam potrebne naknadne izmene.

Korak1: Registracija kod Agencije za privredne register

Pošto je najčeći slučaj da je preduzetnički oblik firme idealan za Blogere koji ulaze u biznis vode, onda ćemo se u ovom tekstu baviti procesom osnivanja preduzetnika. Ređi je slučaj da se osnivanju d.o.o firme, te iz tog razloga, ukoliko imate dodatnih pitanja na tu temu možete se obratiti knjigovodstvenoj agenciji  kako biste dobili više informacija.

Za registraciju preduzetnika, potrebno je da priložite sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Registracionu prijavu – ovu prijavu popunjavate preuzimanjem sa sajta Apr-a.

apr-slika-registracija-firme

 

 1. Fotokopiju, odnosno očitavanje lične karte vas kao vlasnika
 2. Dokaz o uplati naknade: potrebno je uplatiti APR taksu za registraciju osnivanja društva koja iznosi 1.550,00 dinara,
 3. Uz gorenavedenu dokumentaciju prilažete i dokaze o uplati ovih taksi i to originale

Korak2: Predaja registracione prijave

Nakon što pribavite svu potrebnu dokumentaciju I platite takse, sve što treba da uradite je da predate prijavu Agenciji za privredne registre. To možete da uradite na sledeće načine:

 1. neposredno u sedištu APR u Beogradu,
 2. neposredno u nekoj od organizacionih jedinica APR
 3. neposredno u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum ili
 4. poštom, tako što ćete celokupnu potrebnu dokumentaciju poslati na adresu APR – Brankova 25, 11000 Beograd.

Jednom kada predate prijavu osnivanja Agenciji za privredne registre, ona će za Vas u samom postupku registracije osnivanja istovremeno pribaviti:

 1. matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 2. poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala
 3. ostale brojeve u zavisnosti od konkretnog slučaja: PDV broj, broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Korak 3: Radnje nakon registracije

Kako biste mogli da poslujete kao novoosnovani preduzetnik, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Otvaranje računa se postiže zaključenjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom po vašem izboru.

Ono što je bitno da znate je da možete imati i više računa u više poslovnih banaka.

Osim toga, nije loše da se raspitjte o troškovima koji se tiču samog održavanja računa, bankarskih provizija na transakcije, i načine dobijanja izvoda i slično.

Neke banke naplaćuju proviziju za dostavljanje izvoda, nekima je to uračunato u cenu mesečnog održavanja. Vodite računa o tome koliko će sve to Vas da košta, i izaberite najpovoljniju varijantu.

Korak 4: poreska uprava i lokalna uprava javnih prihoda

Sada kada ste se osnovali i otvorili tekući račun u odabranoj banci, preostalo je da se odradi postupak prijave Poreskoj upravi. Bitno je da znate da je taj rok 15 dana od datuma registracije (datuma donošenja rešenja o registraciji koje je izdao APR).

Vodite računa da ne probijete navedeni rok.

Korak 5: (opciono): izrada pečata

Članom 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima eksplicitno je propisano da Vam pečat nije potreban, osim u slučajevima kada je to propisano drugim Zakonom.

No, iako vam pečat nije potreban ni za banke ni za Poresku upravu ni za sam APR niti za druge institucije, u praksi se često može desiti da će vam tražiti pečat.

Takođe, ne postoje propisi kojima je regulisan oblik i sadržina pečata, tako da možete da zahtevate od pečatoresca da napravi pečat po nahođenju.

S obzirom da po zakonu niste dužni da imate pečat, možete pustiti mašti na volju.

Podeli sa prijateljima: