Kako optimizovati slike za web blog?

Pitate se šta je to optimizacija slika ? Proces pripreme fotografija za SEO (Google Search Engine) naziva se optimizacija slika za web. Primprema se sastoji od podešavanja odgovarajućih veličina, rezolucija fotografija, dodavanja teksta u naziv i opis (alt tag), jer Google i drugi pretraživaču ne mogu videti sliku, ali kroz alt tagove čita=vidi i rangira za odrejdenu poziciju u pretrazi. Jednostavno, vizuelni sadržaj ne postoji za njih osim ukoliko nije opisan tekstom.

Zato dobra optimizacija slika pomaže da se bolje rangirate u Google pretazi. Jer je bolja SEO pozicija uspešnija kada je kompletan sadržaj optimizovan.

Svaki blog sadrži mnogo slika počevši od logoa, ikonica, grafika i velikih fotografija koje obično kačimo kako bi pokazali outfit. Sve slike zahtevaju odredjeno vreme potrebno za učitavanje web stranice, ukoliko se slike učitavaju dugo – rezultira time da se vaša stranica otvara sporije korisniku, na taj način vaš blog postaje spor.

Znamo da je jedno do važnih Google pravila za SEO optimizaciju bloga upravo brzina te direktno može uticati na vaš Google rang.

Vizuelni sadržaji privlače pažnju posetilaca, brže se konzumiraju. Veliki broj korisnika interneta svoju online aktivnost započinje pretragom slika i videa. Slikoviti prikazi bude emocije, pokreću maštu i zadržavaju pažnju.

Izbegavajte slike velikih dimenzija jer usporavaju otvaranje stranice. Web browser će morati da učita celu sliku pa i taj višak pixela, dobar balans između kvaliteta i „težine“slika je negde između 980 i 1020 px (Picture Element *Pixel, px) .

Kako se optimizuje slika?

Uspostavljanjem ravnoteže između kvaliteta i veličine fajla, to znači da su slike sa više piksela teže, a slike sa premalo piksela nemaju dobar kvalitet. Postupak smanjenja gustine piksela (rezolucije) na najoptimalniju vrednost naziva se kompresija slike. Za web je najbolje da broj piksela bude između 60 i 70% .

Neki od besplatnih alata za kompresiju slika su:

Optimizzila

Link : Optimizilla

Vrlo je lako za korišćenje drag&drop sliku PNG i/ili JPEG i to je sve. Ono što je dobro što možete kompresovati više slika odjednom.

Photoshop

Za kompresiju slika u Photoshop-u postoji opcija File > Save for Web… i podesite koliko želite kompresiju. Keyboards Shortcode (Alt+Shift+Ctrl+S).

Nakon kompresije, slike imaju manje podataka koje je potrebno skladištiti na webu ili učitavati u browser. Veličina fajla može biti smanjena čak i do 40%, a da slika ne izgubi kvalitet.

Što je više kompresujemo sliku –  manjeg je kvaliteta, ali je i fajl manji što doprinosi da se slika brže učitava.

Iz ovoga zaključujemo sledeće:

  • Optimizacija slika za web ubrzava očitavanje web stranice i poboljšava njenu poziciju.
  • Važno je da slikama podesite veličinu, pravilno opišete i sačuvate u pravi format.
  • Google ne prepoznaje sliku, već samo tekst koji se nalazi u nazivu, opisu i alt tagu slike.
  • Kvalitetan sadržaj u vidu teksta je I dalje nezamenljiv, ali takodje I jedna slika „zamenjuje 1000 reči“

Ispravno optimizovane slike sa pravim podacima, doprinose boljem rangiranju u odnosu na konkurenciju koja svoje slike ne optimizuje.

Podeli sa prijateljima: