Vizuelni identitet i kreativno pisanje (blog radionica) | BLOGER FEST
PRIJAVI SE
Blog zajednica za ceo Balkan
Blog zajednica za ceo Balkan

Vizuelni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizuelnih i fizičkih karakteristika nekog proizvoda, usluge, ideje ili kompanije, koji ga razlikuju od drugih proizvoda, usluga, ideja ili kompanija na tržištu i na taj način predstavljaju vizuelno jedinstvo istih.

* U poslovnom smislu, vizuelni identitet je sinonim za ogledalo preduzeća.

Upečatljiv i konzistentan vizuelni identitet jedan je od najmoćnijih načina da utvrdite kredibilitet, istaknete se među konkurencijom i (p)ostanete prepoznatljivi.

Korporativni identitet označava kompletno grafičko rešenje identiteta firme i predstavlja je na tržištu. Osnovna karakteristika korporativnog identiteta jedan je stil koji se prepoznaje svakom njegovom elementu. Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna elementa i nekoliko pratedih. Ključni elementi su:

 • logotip,
 • vizit karta,
 • memorandum.

* LOGO ILI LOGOTIP spada i u jednu i u drugu vrstu identiteta kompanije/brenda.

ŠTA SVE MOŽE BITI VIZUELNI IDENTITET U OPŠTEM SMISLU?

 • LOGO (FONT, OBLIK…)
 • SLOGAN
 • BOJE
 • UNIFORME
 • ZGRADA
 • WEB SAJT
 • STIL FOTOGRAFIJE
 • NAČIN KOMUNIKACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
 • …?

Logo

Logotip ili zaštitni znak, predstavlja vizuelni identitet vašeg brenda na tržištu, nešto po čemu ćete biti prepoznatljivi, imajući u vidu da je ovaj tip grafike nosilac celokupnog vizuelnog identiteta brenda i da se menja veoma retko ili u izuzetnim situacijama.

Logo dizajn se može sastojati samo od tipografije (slova), znaka ili kombinacije znaka i slova.

GDE SE SVE MOŽE NAĆI VAŠ LOGO?

 • WEB SAJT
 • VIZIT KARTA
 • MEMORANDUM
 • KOVERTA
 • FASCIKLA
 • PROFILNA FOTOGRAFIJA
 • DRUGI KANCELARIJSKI MATERIJAL (OLOVKE…)
 • …?

Šta je najvažnija stvar kod vizuelnog identiteta (najpre logoa) vašeg brenda?

 • FONT
 • BOJA
 • OBLIK
 • ZNAK (AMBLEM)

Da li prepoznajte logotipe sa slike?

Šta ste prvo uočili i zbog čega?

POZABAVIMO SE BOJAMA…

Koja boja vas na šta asocira?

Uzmimo primer da pišete na temu „UŽIVAJTE U VRELOM LETU…“za koju “propratnu” biste se odličili?

Domaći zadatak

Nove ideje se radjaju dok pišemo, evo pitanja :)

 1. Kako biste predstavili svoj biznis u jednoj rečenici?
 2. Navedite tri reči koje opisuju vaš brend.
 3. Šta upravo vas čini jedinstvenim?
 4. Koji elementi vizuelnog identiteta su za vas od najvedeg značaja?
 5. Koja je vaša ciljna grupa i kako očekujete da ciljna grupa dođe do vas?
 6. Da li vaš vizuelni identitet odgovara vašoj ciljnoj grupi?
 7. Da li i na koji način komunicirate sa vašom ciljnom grupom / publikom?

KREATIVNO PISANJE

Koji stilovi pisanja postoje?

 • Umetnički stil
 • Intelektualni stil
 • Novinarski stil •Administrativni stil

Jasnost i jednostavnost

 • Umetnički sti