Kako napraviti kategorije na blogu?

Za lakšu navigaciju na blogu postavi u samoj navigaciji (menu) kategorije. Kategorizacija sadržaja je dobar…